Ändring i fastighetsbeståndet

Klaraborg - Möjligheternas boende har nu sålt fastigheterna på Parkgatan 1-7 samt Mellavägen 2-6 i Segmon.